Status prawny

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649)
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jozefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
 1. Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Małopolskiej 11 w Mińsku Mazowieckim.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Mińsk Mazowiecki. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej o treści: „Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim”; pieczątki firmowej o treści „Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego, ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25-758-29-57, fax 25-759-65-34 NIP 8221046051, Regon 000584449” oraz pieczątki firmowej o treści: „Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska 11, tel. 758-29-57 NIP 8221046051”.
 5. Dyrektor Szkoły posługuje się pieczątką o treści: „Dyrektor Szkoły”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 19:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Solecka
Ilość wyświetleń: 264
25 maja 2018 19:30 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 19:16 (Danuta Solecka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany