Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr zarządzeń Dyrektora szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: ogólnodostępny

 

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Księga Ewidencji dzieci

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Księga Uczniów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr wypadków dzieci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6 poz. 69)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr przeprowadzonych kontroli

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 21:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Solecka
Ilość wyświetleń: 166
29 maja 2018 15:38 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 20:40 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2018 21:47 (Danuta Solecka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany