Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące spraw uczniów, edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • dokumentację kancelaryjną – według instrukcji kancelaryjnej
  • dokumentację kadrową i finansową – według odrębnych przepisów.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Sekretariat szkoły czynny jet od poniedziałku do piatku w godzinach 7:45 - 15:45

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 11:00 – 13:00

Podania, zapytania, skargi, wnioski można również kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego

w Mińsku Mazowieckim

ul. Małopolska 11

05-300 Mińsk Mazowiecki

oraz e-mail: sp5@post.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Solecka
Ilość wyświetleń: 211
25 maja 2018 21:20 (Danuta Solecka) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2018 14:57 (Danuta Solecka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany